skip to Main Content

Lees hier alles over Tozo 3

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - Financiële ondersteuning vanwege het corona-virus

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het voortbestaan van uw bedrijf misschien op de tocht.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers biedt extra ondersteuning aan ondernemers die financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Per 1 oktober 2020 is de Tozo 3 regeling van kracht. Let op: Als u een beroep wilt doen op Tozo 3 dan dient u opnieuw een Tozo aanvraag in te dienen. Grootste veranderingen zijn:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • Geen uitvoering van een vermogenstoets

Doe de Tozo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt.

Voor wie is er de Tozo-regeling?

De Tozo regeling is er voor ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Het urencriterium is een voorwaarde. Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
Tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo
Bbz

Meer inhoudelijke informatie over Tozo 3

 • Inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op het huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die later in principe niet terug betaald hoeft te worden
 • Bij inkomensondersteuning voor levensonderhoud geldt een partnerinkomenstoets. Dit wil zeggen dat het inkomen van de partner meeteelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Wanneer het inkomen van het huishouden boven het social minimum komt kan er geen aanspraak worden gemaakt op een uitkering voor levensonderhoud.
 • Er is geen sprake van een vermogenstoets. Dit houdt in dat voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering Tozo 3 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Hierdoor is een snellere behandeling van de aanvraag mogelijk.
 • Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit.
 • Deze regeling geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en kun je niet voor de gehele periode met terugwerkende kracht aanvragen. De uitkering levensonderhoud kun je in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 aanvragen.

Tozo aanvragen?

 • U bent Nederlander en woont in Nederland, of u woont in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • U bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw bent voor 17 maart 2020 gestart met uw bedrijf.
Bbz mogelijkheden

Over het IMK

IMK begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. Hierbij wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. IMK beschikt over regionale teams met meer dan 100 experts. Branche- en regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering staat hierbij centraal.

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd veroudert en onjuistheden bevat. IMK is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze gegevens.

Lees hier de laatste nieuwsberichten
Hoe zzp’er Remco zijn onderneming redde in coronatijd: ‘Zonder dit traject niet gelukt’
Zelfstandig IT’er Nico (55) had twee jaar geen opdrachten: ‘Schakel sneller externe hulp in’
Oudere ondernemers dreigen massaal in de kou te blijven staan
Bank zuinig met coronakrediet voor kleine ondernemer
Regeren is vooruitzien!
De dood of de gladiolen
IMK collega behandelde 1.367 aanvragen voor inkomensondersteuning
Instroom sociaal vangnet voor zelfstandigen blijft hoog
Landelijk online loket voor zelfstandigenregeling TOZO, 44 gemeenten direct aangesloten
Heeft iedere ondernemer nu ineens geldnood?
Instroom van geldnoodmeldingen stabiliseert
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Update: Geldnood ondernemers volgt pad van coronabesmettingen
Aantal ondernemers, dat geldnood meldt, explodeert
Topentrepreneurs maken sparren toegankelijk voor ondernemers
2 miljoen ondernemingen in Nederland
Advies ATR over Wet minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring: Niet indienen
Aantal winkelvestigingen in afgelopen 10 jaar met ruim 11 procent gedaald
Omzetgroei transport zwakt af
Horeca groeit in een gematigder tempo in 2020
Lichte groei in de bouwsector in 2020 verwacht
Detailhandel zet 3,7 procent meer om in derde kwartaal
Zakelijke dienstverlening zet 5,7 procent meer om
Omzet horeca stijgt 0,2 procent in derde kwartaal
ACM: zzp’ers kunnen vaker gezamenlijk afspraken maken over tarieven
Omzet auto- en motorbranche ruim 5 procent hoger
Ondernemerschap
Verwachting: 10% meer starters in 2020
Omzet industrie opnieuw gedaald
In buurlanden naar verhouding minder zelfstandigen
Toch nog niet gevonden wat je zocht?
Vind artikelen uit de kennisbank, veelgestelde vragen en ondersteunende informatie:
Back To Top