skip to Main Content

De 5 principes van IMK sparren

 1. We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
  De sparringpartners van IMK sparren zullen niet afhankelijk zijn of worden van de activiteiten die zijn voor de ondernemers/DGA’s verrichten. De sparren activiteit is voor de sparringpartners een neventaak. Geen ‘uurtje factuurtje’ gedrag. We zijn oprecht betrokken bij de ondernemers met wie we sparren.
 2. We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
  Als sparringpartners zijn we ons ervan bewust dat we mede geselecteerd zijn op onze mensgerichtheid en we acteren volgens de ‘menselijke maat’, we zijn daarnaast getraind in de ‘care’ gedachte
 3. We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
  Als sparringpartners hebben we een positieve kijk op het leven en dus ook op het ondernemen, we zien kansen, mogelijkheden tot verbetering. We zijn wel kritisch, niet omdat fouten verkeert zijn, maar vanuit het uitgangspunt dat het soms beter kan. We helpen om dat te laten zien. We dagen uit, zijn opbouwend. We verwachten van de ondernemers waarmee we sparren ook een ‘care en dare’ benadering.
 4. We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
  We laten ons vergoeden voor onze sparringpartner activiteiten omdat we erin geloven dat deze van waarde zijn voor de ondernemer/DGA en zijn of haar onderneming. Die vergoeding bestaat bij de start uit een basisbedrag, waarvan een verantwoord deel wordt afgedragen aan de ondersteunende IMK sparren organisatie. De vergoeding voor de sparring partner kan zich – in overleg met de DGA – ook ontwikkelen tot resultaat afhankelijke vergoedingen.
 5. We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.
  Uitgangspunt van IMK sparren is dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen ondernemer/DGA en sparringpartner. Veiligheid, alles kan gezegd worden. Het is dé voorwaarde om het sparren succesvol te laten zijn. Dit betekent dat beiden zich kwetsbaar opstellen en ‘werken’ aan de vertrouwensrelatie. De IMK sparren organisatie ondersteunt bij de matching en zal gedurende het proces monitoren.
Back To Top