skip to Main Content

Hoe werkt sparren via IMK Sparren?

 • Je maakt je interesse kenbaar via website, mail of op een van onze kennismakings-bijeenkomsten
 • Je ontvangt een kort intakeformulier waarbij we je vragen naar wensen/eisen/vraagstukken en een mogelijke voorkeur voor sparringpartner.
 • Wij matchen je op basis van je wensen met de partner van je keuze of met iemand die we wellicht beter vinden passen. Ook regio speelt daarbij een rol. We adviseren je daar vrijblijvend in.
 • Er volgt een ‘chemiegesprek’ tussen jou en je beoogd sparringpartner. Dit kennismakinggesprek duurt een uur en op basis hiervan bepalen jullie beiden of de juiste chemie er is om een lange termijn sparringrelatie aan te gaan.
 • Is de chemie goed? Dan onderteken je een overeenkomst waarbij je afspreekt ten minste een jaar te sparren. Je betaalt hiervoor jaarlijks een fee. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar en er vindt altijd een evaluatiemoment plaats waar je kunt aangeven verder te willen of niet.
 • Is de chemie niet goed? Dan gaan we op zoek naar een andere sparringpartner.
 • Per jaar vinden er op gemiddeld zes afgesproken momenten gesprekken plaats van langere duur (2 á 3 uur). Mocht je tussentijds met een prangend dilemma of vraagstuk zitten, dan is er contact per mail of telefoon mogelijk en in voorkomende gevallen ook persoonlijk. Dat spreek je volledig met je sparringpartner af. Voor de jaarlijkse fee koop je ongeveer 25 ‘sparring uren’ in.

Hoe bepalen we wat we bespreken bij het sparren?

Jij geeft als ondernemer/DGA aan wat er besproken gaat worden en wanneer. Daarmee heb jij de verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken en het voorbereiden wat je uit het gesprek wilt halen. Van je sparringpartner mag je verwachten dat hij of zij voor deze onderwerpen een waardevol klankbord is en je uitdaagt waar nodig.

Waarom moet ik een jaarlijkse fee betalen?

We zijn van mening dat goed sparren van waarde is en dat de 5.000 euro excl. BTW, die we jaarlijks vragen, heel erg redelijk is tegenover de waarde van het sparren met een IMK Sparringpartner. Het gaat ons expliciet om een langetermijnrelatie met commitment van zowel jou als ondernemer als van de sparringpartner. Dat zorgt voor een zekere diepgang in de sparringmomenten en dus ook wat jij er als ondernemer uithaalt. De eerste ondernemers die met ons werken hebben die jaarlijkse investering in zichzelf er graag voor over. Zij gúnnen zich zo een sparringpartner waarmee ze groeien als ondernemer en ervaren succesvoller en minder gestrest te zijn.

Er zijn ook initiatieven waarbij je als ondernemer een gratis coach krijgt; waarom zou ik dan betalen bij IMK Sparren?

We zien dat we met IMK Sparren echt waarde toevoegen voor de ondernemer. Deels komt dat door de langere samenwerking en het wederzijdse vertrouwen wat daarmee ontstaat. De brede ervaring en persoonlijke aandacht is bovendien in overeenstemming met het tarief; we bieden zeer ervaren sparringpartners die zeker 25 uur beschikbaar zijn voor een ondernemer. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in jou als ondernemer, wat je bezighoudt in zaken en als mens. Bovendien zijn IMK Sparringpartners onafhankelijk, dat wil zeggen ze hebben geen ander doel dan samen met jou te sparren over die zaken waar jij het over wilt hebben. Het gelijkwaardige niveau van twee ondernemers die elkaars taal spreken gaat wat ons betreft vele malen verder dan een ondernemerscoach.

Hoe vaak kan ik sparren?

De ondernemer en sparringpartner bepalen samen wanneer en hoe lang ze sparren. Jij als ondernemer geeft hier richting aan. Uit ervaring zien we dat ca 6 keer per jaar een vaste sessie (bijvoorbeeld 2 – 3 uur) een goede basis geeft. Daarnaast zijn sparringpartners ook ad-hoc te bereiken voor tussentijdse zaken. Of dat nodig is en hoe vaak hangt van de specifieke situatie af.  Het tarief van €5.000,- excl. BTW per jaar is gebaseerd op ongeveer 25 uur sparren.

Uit welke sparringpartners kan ik kiezen?

Op onze website staan de profielen van de IMK Sparringpartners. Al onze sparringpartners hebben veel en brede leiderschapservaring. Ervaring als ondernemer of op het hoogste niveau in een grote corporate onderneming. Elke sparringpartner heeft een andere achtergrond en ervaring die we proberen te matchen met de situatie en type vraagstukken van de ondernemer. De regio van de ondernemer en de sparringpartner spelen daarbij een belangrijke rol, want we willen reistijd beperken. Zo blijft er meer tijd om te sparren!

Hoe matchen jullie een ondernemer aan een sparringpartner?

We vragen bij de ondernemer naar wensen/eisen/vraagstukken en een mogelijke voorkeur voor sparringpartner. Daarnaast houden we de reisafstand graag kort en dat betekent dat sparringpartner en ondernemer (bij voorkeur) in dezelfde regio wonen. IMK Sparren doet op basis van deze informatie een voorstel voor een passende sparringpartner. In een zogenaamd ‘chemiegesprek’ bepalen jij als ondernemer en de sparringpartner samen of de juiste chemie er is om een lange termijnrelatie aan te gaan in het sparren.

Maar ik heb nu één specifiek vraagstuk. Kan ik niet gewoon voor 1x een gesprek aanvragen?

Nee. Als je het sparren echt voor je wilt laten werken en van waarde wilt laten zijn, dan is per vraagstuk eens een uurtje praten niet de manier. Het gaat IMK Sparren om een duurzame relatie tussen de ondernemer en sparringpartner en dat vraagt om een langetermijnrelatie met commitment van zowel jou als ondernemer als van de sparringpartner. Dat zorgt voor een zekere diepgang in de sparringmomenten en dus ook wat jij er als ondernemer uithaalt. De eerste ondernemers die met ons werken hebben dit bedrag er graag voor over en gúnnen zich zo een sparringpartner waarmee ze groeien als ondernemer en ervaren succesvoller en minder gestrest te zijn.

Kan ik ook sparren als ik geen grote vraag of probleem heb?

Jazeker. Door het sparren bouw je aan een vertrouwensrelatie met je sparringpartner. Samen kan je alles bespreken. Dat kunnen grote en kleine dingen zijn die je “tegen iemand aan wilt houden” omdat je daarmee je mening vormt en je beter of makkelijker besluiten neemt. Uit ervaring* weten we dat veel ondernemers er vaak alleen voor staan; dat ze behoefte hebben aan iemand voor ruggespraak. Daarvoor is de IMK Sparringpartner beschikbaar.

(* en dat blijkt ook uit het onderzoek van de KvK van 19 augustus 2019)

Kan de sparringpartner ook met specialistische zaken helpen (bijv. IT, Marketing, Juridisch, Boekhouden, Digitaal enz.)?

Onze sparringpartners hebben heel veel Leiderschapservaring en die ervaring is zeer breed met een aantal specifieke accenten. Veel specialistische zaken hebben ze daardoor al eens aan de hand gehad, maar zijn daarmee geen specialist. De sparringpartner is wel een goed klankbord voor vakinhoudelijke zaken. Voor echt specialistische hulp kunnen ondernemer en sparringpartner overleggen waar die te vinden is. Veelal kan de sparringpartner in zijn netwerk die hulp wel vinden en verbinden. Bovendien kan hij of zij natuurlijk ook de andere IMK Sparringpartners vragen. Daarbij blijft de sparringpartner altijd onafhankelijk en stelt dus nooit anderen voor waarbij hij zakelijk belang heeft. Dat zou immers de openheid van de gesprekken nadelig beïnvloeden.

Is een IMK Sparringpartner niet gewoon een soort coach?

Nee. In het algemeen richt een (business) coach zich op de persoon en is de ervaring van de coach vooral die met coachen. Een IMK Sparringpartner brengt jarenlange leiderschapservaring in het bedrijfsleven mee, spreekt dezelfde taal en is daarmee een effectief klankbord voor de ondernemer. De sparringpartner kan zich met diens brede ondernemerservaring óók goed inleven in de bedrijfsmatige vraagstukken van jou als ondernemer. Een IMK Sparringpartner richt zich op de persoon achter de ondernemer én op je onderneming. Bovendien wordt door de langetermijnafspraak en gerichte persoonlijke aandacht de diepgang van een sparringrelatie groot.

Wat is het verschil tussen een sparringpartner en een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen?

Een toezichthoudende rol staat in het algemeen meer op afstand van de ondernemer dan een sparringpartner. Dat is ook logisch, want de toezichthoudende rol heeft een vorm van zeggenschap over de onderneming in zich. Dat vraagt meer afstand om dat goed te doen. Daarbij wil niet elke ondernemer een deel van zijn zeggenschap uit handen geven aan een toezichthoudend orgaan. Ook in deze situaties kan een sparringpartner via IMK Sparren te uitkomst bieden; deze kan met je meekijken en houdt een spiegel voor waar nodig, maar op een veel persoonlijker niveau dan via een RvT of RvC.

Geeft een sparringpartner adviezen?

Nee. Een sparringpartner maakt geen schriftelijke rapporten over vraagstukken en is niet je business consultant. Een IMK Sparringpartner kan tijdens het sparren wel een vraagstuk bespreken met je als ondernemer, waarbij jullie dat samen van verschillende invalshoeken bekijken en elkaars ervaring toevoegen; op basis daarvan kan de ondernemer zijn conclusie trekken of op nieuwe ideeën komen.

Wat zijn jullie uitgangspunten bij het sparren?

Onze principes en waarden die we altijd gebruiken bij het sparren hebben we uitgeschreven in een Manifest. Dat staat op de website. Kort samengevat zijn dit de hoofdpunten:

 • We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
 • We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
 • We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
 • We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
 • We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.

Waar gaan we sparren?

Sparren kan in principe overal. Onze ervaring leert dat het effectiever is als het niet bij de ondernemer op kantoor is maar op een andere locatie. Dat kan zijn bij de sparringpartner of een meer neutrale locatie. Ook kan het bijvoorbeeld op locatie van IMK Sparren: Kasteel De Viersprong in Woudenberg (zie mkbpark.nl).

Back To Top