skip to Main Content
Sparrenvoorondernemers

spar·ren (sparde, heeft gespard)
in een positieve, veilige setting op basis van gelijkwaardigheid van gedachte wisselen waarbij zowel de ondernemer als de sparringpartner er sterker uitkomen;

Sparren voor ondernemers

Wist je dat veel DGA’s van bedrijven uit het MKB zich regelmatig eenzaam voelen? Niet dat ze alleen zijn, maar wel hebben ze regelmatig het gevoel er alleen voor te staan. Dit komt omdat ze op het zakelijke vlak nauwelijks tot geen mensen hebben om echt mee van gedachten te wisselen. Herkenbaar?

Voor deze ondernemers is er ‘IMK Sparren’. De sparringpartner is een klankbord waarmee op vertrouwelijke basis over uiteenlopende onderwerpen kan worden gesproken. Dit kunnen grote vraagstukken zijn of juist kleinere, meer alledaagse zaken. Misschien wil je sparren over hoe je bedrijf er nu voor staat of over de toekomst van je bedrijf. We bieden een passende sparringpartner voor elke ondernemer. Onafhankelijk, ervaren en flexibel.

Samenvatting van ons Manifest

Een korte samenvatting van ons Manifest. Klik hier voor de toelichting.

 1. We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
 2. We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
 3. We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
 4. We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
 5. We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.

Wil je meer weten over alle sparringpartners?

IMK Sparren is primair gericht op de DGA’s binnen het MKB. De sparringpartners zijn (oud)ondernemers of corporate executives met veel ervaring op directieniveau. Ze worden graag betrokken bij de bedrijven die ze sparren, zijn geïnteresseerd in mensen en durven zich kwetsbaar op te stellen.

Als ondernemer zoek je een sparringpartner waar je wat aan hebt. Daarom stellen we hoge eisen aan ervaring en vaardigheden (klik hier voor het profiel waar een IMK Sparring Partner aan moet voldoen).

Hoe werkt IMK Sparren?

Sparren doe je met iemand die je vertrouwt en waarmee je kunt reflecteren. Iemand die voor jou relevante ervaring en kennis heeft én dit in begrijpelijke taal kan overbrengen. De sparringpartner staat in het speelveld, niet langs de zijlijn zoals bij een Raad van Toezicht of RvC. Sparren doe je met iemand waarbij je je kwetsbaar kunt opstellen en die zich naar jou ook kwetsbaar opstelt. Gelijkwaardig.

Je gaat regelmatig met je sparringpartner in gesprek, bijvoorbeeld eenmaal in de twee maanden. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om elkaar tussentijds te spreken. Dit kan het geval zijn als je behoefte hebt aan ruggespraak of wanneer je bevestiging zoekt bij een keuze die gemaakt moet worden. De sparringpartner zal je stimuleren, motiveren en uitdagen. Maar hij zal je ook afremmen wanneer dit nodig is. Als vertrouwenspersoon is hij zowel ‘caring’ als ‘daring’ en vanuit deze rol is hij een luisterend oor. Dit op zowel het zakelijke vlak als op het persoonlijke vlak.

De kosten van IMK Sparren bedragen €5000,- (basistarief). Het aantal uren sparren is vooraf niet exact te bepalen; we gaan ervan uit dat dit jaarlijks ongeveer 25 uur zal zijn.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek?

Na ontvangst van je bericht nemen we spoedig contact met je op. Wil je niet wachten? Dan zijn wij ook bereikbaar op telefoonnummer 088 - 999 00 00Manifest IMK Sparren

We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk het MKB is voor de Nederlandse economie en maatschappij in het algemeen. We constateren ook dat ondernemers/DGA’s soms eenzaam zijn en behoefte hebben aan reflectie met personen die ze kunnen vertrouwen en waarvoor ze respect hebben om uiteenlopende vraagstukken op gebied van bedrijfsvoering, soms gecombineerd met privézaken te kunnen bespreken.
Erover te sparren.

We zijn er omdat we oprecht geïnteresseerd zijn in ondernemers in het MKB. We willen onze kennis maar vooral onze ervaring, professionaliteit en persoonlijkheid inzetten om te sparren met ondernemers/DGA’s.

Als sparringpartners onderschrijven wij dit Manifest en zullen daarnaar handelen en kunnen er vanzelfsprekend ook op worden aangesproken.

De 5 principes van IMK sparren

 1. We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
  De sparringpartners van IMK sparren zullen niet afhankelijk zijn of worden van de activiteiten die zijn voor de ondernemers/DGA’s verrichten. De sparren activiteit is voor de sparringpartners een neventaak. Geen ‘uurtje factuurtje’ gedrag. We zijn oprecht betrokken bij de ondernemers met wie we sparren.
 2. We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
  Als sparringpartners zijn we ons ervan bewust dat we mede geselecteerd zijn op onze mensgerichtheid en we acteren volgens de ‘menselijke maat’, we zijn daarnaast getraind in de ‘care’ gedachte
 3. We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
  Als sparringpartners hebben we een positieve kijk op het leven en dus ook op het ondernemen, we zien kansen, mogelijkheden tot verbetering. We zijn wel kritisch, niet omdat fouten verkeert zijn, maar vanuit het uitgangspunt dat het soms beter kan. We helpen om dat te laten zien. We dagen uit, zijn opbouwend. We verwachten van de ondernemers waarmee we sparren ook een ‘care en dare’ benadering.
 4. We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
  We laten ons vergoeden voor onze sparringpartner activiteiten omdat we erin geloven dat deze van waarde zijn voor de ondernemer/DGA en zijn of haar onderneming. Die vergoeding bestaat bij de start uit een basisbedrag, waarvan een verantwoord deel wordt afgedragen aan de ondersteunende IMK sparren organisatie. De vergoeding voor de sparring partner kan zich – in overleg met de DGA – ook ontwikkelen tot resultaat afhankelijke vergoedingen.
 5. We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.
  Uitgangspunt van IMK sparren is dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen ondernemer/DGA en sparringpartner. Veiligheid, alles kan gezegd worden. Het is dé voorwaarde om het sparren succesvol te laten zijn. Dit betekent dat beiden zich kwetsbaar opstellen en ‘werken’ aan de vertrouwensrelatie. De IMK sparren organisatie ondersteunt bij de matching en zal gedurende het proces monitoren.
KLANTWAARDERING
1271 klantwaarderingen
HET INSTITUUT VAN
MKB-ONDERNEMERS
49.360 ondernemers geholpen
ONLINE
& LOKAAL
10 vestigingen
Bekend van onder andere
Back To Top