skip to Main Content

Schadebepaling

Ondernemersschade, veroorzaakt door derden, is altijd balen. Zeker als het een machtige partij betreft, zoals de gemeente. Bijvoorbeeld door een opgebroken straat. De ondernemer wordt benadeeld in zijn bedrijfsvoering en de geleden schade vloeit niet voort uit het normale bedrijfsrisico.

Het verhalen van jouw ondernemersschade is vaak geen simpele kwestie. Bewijs maar eens hoe groot je schade is. En bij wie moet je terecht?

De belangrijkste tip in zo’n geval: Ondernemer, maak je sterk! Zorg dat je je zaak voor elkaar hebt en laat je helpen door iemand, die je business begrijpt. Die jouw ondernemersschade kan vaststellen en de weg weet. En iemand die heldere taal spreekt. IMK adviseert en onderzoekt schade in het kader van nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie betreft de situatie waarin een ondernemer onevenredige schade lijdt door op zich rechtmatig overheidshandelen, zoals het openbreken van een winkelstraat of de bouw van een parkeergarage.

Een onderzoek naar de omvang van bedrijfsschade bevat verschillende onderdelen. Aan de hand van de bedrijfsresultaten en kengetallen wordt de positie van de onderneming bepaald en gekoppeld aan de marktsituatie en ontwikkelingen, waarbij de bedrijfsschade in termen van oorzaak en gevolgen wordt beschreven. Er wordt een (normatieve) exploitatiebegroting opgesteld. Door de uitkomsten met elkaar te vergelijken, ontstaat een beeld van de onevenredige schadepost. Een objectieve schadebepaling door het IMK kan de basis vormen voor een schadeclaim bij de veroorzaker.

Meer informatie? Laat hier uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

Onze aanpak: 3 eenvoudige stappen
Kennismaken
Stap 1

U staat voor een belangrijke beslissing. Daarom vinden wij dat een kennismakingsgesprek meer is dan zomaar een gesprek. We leren u en uw bedrijf graag kennen. Daarnaast is het voor u een moment om de adviseur en het IMK te leren kennen. Na de kennismaking doen we u indien gewenst een adviesvoorstel. In dit voorstel definiëren we de doelen, de aanpak, de kosten en de planning. U houdt de regie en geeft zelf aan of u verder wilt.

Start
Stap 2

Samen voeren we het opgestelde plan uit. We zetten de eerste stappen en verzamelen de Quick Wins. We analyseren de eerste resultaten en gaan verder met de uitvoer. Als het goed bevalt gaan we samen verder met de versnelling. Ook hiervoor geldt; u houdt de regie en geeft zelf aan of u verder wilt.

Versnelling
Stap 3

We analyseren en optimaliseren de resultaten. Door het zetten van korte sprints werken we verder aan realisatie van de gestelde doelen. Ook evalueren we de behaalde resultaten.

telefoon-icon
Bedrijfsadvies zonder tijd of geld verspillen?
Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug. Of bel ons op: 088-9990000Uw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.Ondernemer, maak u sterk:

Nominatie computable awards
Genomineerd voor de Computable Award 2018

voor 'de beste ICT-oplossing in het MKB'

Wil je ons helpen met jouw stem in onze strijd voor eerlijke mkb-financiering en tegen geld en tijd verspillen aan onredelijke voorwaarden en afwijzingen.

Veeeeeeeeeel dank!

Bekend van onder andere
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!
Uw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.


Back To Top