skip to Main Content
“Vertrouwen hebben in je eigen kunnen, dat is als ondernemer belangrijk.”

Cultuur en kernwaarden
De mensen van het IMK zijn nauw verbonden met het MKB in Nederland en adviseren/begeleiden duizenden ondernemers, startend of gevestigd. Zij maken vaak het verschil in de financiële zelfstandigheid van die ondernemers en hebben daarmee grote invloed op de levens die die ondernemers leiden. Dat is verantwoordelijk werk en vooral mooi werk. Zelfs wanneer de conclusie luidt dat een ondernemer beter kan stoppen, omdat zijn of haar onderneming niet levensvatbaar is.

Deskundigheid

De IMK’er is specialist en expert op zijn terrein en beschikt over voldoende generieke kennis en vaardigheden. De deskundigheid van de IMK’er omvat drie deelgebieden: ondernemerscompetenties, financiële analyse en business kennis. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Betrokkenheid

IMK’ers delen de passie voor kleine ondernemers en spreken hun taal. Het streven naar duurzame financiële zelfstandigheid van de ondernemer staat centraal zowel in advisering over levensvatbaarheid als in begeleiding van starters.

Zakelijkheid

Het werk van het IMK vereist een zakelijke grondhouding (hand-in-hand met het gevoel van betrokkenheid). Niet pappen en nat houden, maar duidelijk en direct zijn. Een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer (en daar streng in zijn). En daar waar beslissingen genomen moeten worden, daar niet voor weglopen, maar besluiten nemen en implementeren.

Expertise

expertise-over-imk

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft zes strategische expertisedomeinen benoemd, waarin expliciet wordt geïnvesteerd:

  • Begeleiding en opleiding van ondernemers
  • Ontwikkelingen ondernemersregelingen en sociale zekerheid voor ondernemers
  • Levensvatbaarheidsonderzoek
  • Ondernemingsfinanciering
  • Budgetbegeleiding
  • Branche-expertise

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf beschikt over een eigen kenniscentrum ter ondersteuning van de dienstverlening.

Feiten en cijfers

In 2016 had het IMK 339 gemeenten als opdrachtgever (van de in totaal 390 Nederlandse gemeenten). Een aantal kleinere gemeenten is indirect opdrachtgever via andere gemeenten, zodat een ruime meerderheid van alle Nederlandse gemeenten gebruikmaken van de dienstverlening van het IMK.
In inwonersaantallen vertegenwoordigt dat bijna negentig procent van de Nederlandse bevolking. IMK heeft een landelijke dekking, waarbij het regionale kantorennetwerk er voor zorgt dat de medewerkers dicht bij cliënten en opdrachtgevers opereren.

Bij de 339 gemeentelijke opdrachtgevers werden de volgende diensten geleverd:

  • OndernemersRisico (advisering levensvatbaarheid in het kader van Bbz en andere ondernemersregelingen, kredietbeoordelingen en haalbaarheidsonderzoeken)
  • OndernemersLoket (ondersteuning gemeentelijk zelfstandigenloket, o.a. detachering, online zelfstandigenloket, MKB Kenniscentrum en 155-Help-een-bedrijf)
  • OndernemersStart (begeleiding van starters vanuit uitkering, mobiliteit/outplacement)

In 2016 voerde het IMK ruim 2.300 opdrachten uit in het kader van levensvatbaarheidsonderzoeken, 415 begeleidings-/ coachingsopdrachten en meer dan 80 detacheringsopdrachten.

IMK is voor UWV partner voor re-integratie naar ondernemerschap voor arbeidsgehandicapten in acht van de elf UWV regio’s.
In 2016 begeleidde IMK voor UWV 66 kandidaten naar ondernemerschap.

Sinds 2010 is het IMK aanbieder van outplacement naar ondernemerschap voor diverse mobiliteitscentra, o.a. voor ING, Participatiefonds (mobiliteitscentrum van het Primair Onderwijs), Belastingdienst en een aantal grote gemeenten.
In 2016 ontving het IMK meer dan 240 opdrachten voor outplacement naar ondernemerschap.

Voor koepelorganisaties, financiële instellingen en ondernemers voerde het IMK in 2016 talloze opdrachten uit voor onderzoeken op het gebied van onder andere haalbaarheid en ondernemersschade.

feiten-en-cijfers-over-imk

Ontstaan van het IMK

geschiedenis-over-imk

De oorsprong van het huidige IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is tweeledig. Eén pijler werd gevormd door 38 regionale borgstellingsfondsen, die vanaf de vijftiger jaren waren ingesteld om kleine ondernemers te helpen in het kader van de wederopbouw van Nederland. De tweede pijler werd gevormd door advies- en voorlichtingsactiviteiten voor het kleinbedrijf in opdracht van o.a. de Ministeries van Economische en Sociale Zaken.

Marktleider

Na een roerige periode van fusies en reorganisaties werd in 1998 een deel van deze activiteiten verzelfstandigd in IMK Intermediair BV, het huidige IMK. Het betrof met name de activiteiten rondom ondernemersregelingen, te weten de bijstandsregelingen voor zelfstandigen, het Bbz (voor startende en gevestigde ondernemers) en Ioaz (voor oudere ondernemers). In het kader van deze regelingen onderzoekt en adviseert het IMK over de levensvatbaarheid van (overwegend kleine) ondernemingen in meer dan zestig sectoren en op dat gebied is het IMK marktleider met een marktaandeel van ruim vijftig procent.

Naast levensvatbaarheidsonderzoeken is door de jaren heen de dienstverlening van het IMK verbreed met ondernemersbegeleiding en detachering van regelingsdeskundigen bij gemeenten.

Managementteam

Han Dieperink
Algemeen Directeur, Overnamespecialist

Han Dieperink

Tot 2010 directielid van ict-dienstverlener Inter Access, onder andere verantwoordelijk voor strategie, business development en marketing. Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht van Kennisnet.

Dave van Geelen
Operations, Backoffice & IT

Dave van Geelen

Bedrijfskundig informatica professional en vanaf 2009 werkzaam bij het IMK. Als manager Operations & IT verantwoordelijk voor het complete IT-landschap, de innovatie van processen en de digitalisering en automatisering van…

Lianne Harrewijn
Districtsmanager

Lianne Harrewijn

Bedrijfseconoom en vanaf 2009 regiomanager Zuid-Holland en regio West. Daarvoor werkzaam als bedrijvenadviseur bij de Rabobank.

Machiel Trommelen
Districtsmanager

Machiel Trommelen

Heao/spd1/spd2/leergang verandermanagement, sinds 1986 in dienst van het IMK en per 2004 regiomanager Zuid.

Marjan Mandemaker
Finance, Personeel & Organisatie

Marjan Mandemaker

Vanaf 1986 werkzaam in diverse financiële functies bij het IMK en sinds 1998 manager finance en backoffice.

Toch nog niet gevonden wat u zocht?
Vind artikelen uit de kennisbank, veelgestelde vragen en ondersteunende informatie:
Back To Top