skip to Main Content

Bekijk hier alle cursussen en opleidingen die door het IMK worden aangeboden.

IMK opleidingen | Bekijk alle opleidingen & cursussen die door het IMK worden aangeboden

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf biedt twee opleidingen die gericht zijn op professionals die werkzaam zijn binnen het Bbz domein. Neem contact op met het IMK op telefoonnummer 088 999 00 00 of vul onderstaand contactformulier in om één onderstaande cursussen te boeken.

 • De cursus ‘Klantmanager en Risicobeheer’ is bestemd voor medewerkers die zijn belast met uitstel van betaling en terugvordering binnen het Bbz 2004 en gericht op de professionals in de uitvoering van het Bbz 2004.
 • De basiscursus ‘Klantmanager en ondernemer’ is bestemd voor medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van het Bbz 2004 en de Ioaz en een bredere kennis wensen van de wetstechnische uitvoering van deze regeling.
 • De vervolgcursus ‘Klantmanager en ondernemer’ is bestemd voor medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van het Bbz 2004 en de Ioaz. Na deze cursus kunt u de jaarstukken van een mkb-bedrijf beter doorgronden, waardoor u op financieel gebied een volwaardige gesprekspartner wordt voor zowel de ondernemer in het mkb als voor financiers van mkb-ondernemingen.
telefoon-icon
Wat kan het IMK voor jou betekenen?

Laat jouw gegevens achter en wij bellen je terug.
Of bel ons op: 088 - 999 00 00.

Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

‘Klantmanager en Risicobeheer’

De cursus ‘Klantmanager en Risicobeheer’ is bestemd voor medewerkers die zijn belast met uitstel van betaling en terugvordering binnen het Bbz 2004 en gericht op de professionals in de uitvoering van het Bbz 2004.

In deze ééndaagse cursus komt aan de orde:

Hoe bereken ik een bedrag om niet?

 • De Bbz-regelgeving in het algemeen en specifiek de definitieve vaststelling, het bedrag ‘om niet’ en de rentereductie
 • De stukken die aangeleverd moeten worden door de ondernemer
 • Hoe een jaarrekening in elkaar zit met bespreking van de balans en de verlies- en winstrekening
 • Aandachtspunten in de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting voor het juist vaststellen van het inkomen
 • Vaststellen van het overig inkomen
 • De verschillen van vaststellen van het inkomen bij een eenmanszaak, bv en vof
 • De relatie met de vermogensvaststelling
 • Berekening van de jaarnorm en het bedrag ‘om niet’, rentereductie en definitieve vaststelling
 • De gevolgen van een bedrag ‘om niet’ op de hoogte van het bedrijfskrediet en de verschuldigde rente
 • Belastingtechnische gevolgen van het bedrag ‘om niet’

Terugvordering

 • De verschillende doelgroepen zelfstandigen en de bijstandsmogelijkheden
 • De verplichtingen van zelfstandigen
 • Uitstel van betaling binnen het Bbz 2004
 • De relevante artikelen van het Bbz 2004 met betrekking tot de terugvordering
 • Invordering en 4e tranche Awb
 • Praktijksituaties

De cursus kost € 299 exclusief btw per deelnemer per cursus. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, syllabus en schrijfmateriaal.

 • De cursus duurt één dag.
 • Aanvang 9.30 uur en afsluiting 16.30 uur.
 • Lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur.

De cursus wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) gegeven in Woudenberg en gaat door bij ten minste acht deelnemers. De maximale groepsgrootte bedraagt twintig deelnemers. Annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is niet mogelijk. Bij verhindering kan een deelnemer zich door een collega laten vervangen.

Deze cursus kan ook incompany gegeven worden. Dan investeert u €1.800 exclusief btw en €25 exclusief btw per deelnemerssyllabus.

‘Klantmanager en ondernemer’

De basiscursus ‘Klantmanager en ondernemer’ is bestemd voor medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van het Bbz 2004 en de Ioaz en een bredere kennis wensen van de wetstechnische uitvoering van deze regeling.

Deelnemers ontvangen een syllabus. Deze bevat een theoretische onderbouwing van datgene wat in de cursus wordt behandeld. Gedurende de cursus wordt de theorie geïllustreerd aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en korte oefeningen. Het programma biedt voldoende ruimte voor actieve inbreng van de deelnemers, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers een volwaardige gesprekspartner voor de ondernemers die een aanvraag indienen en kunnen zij dergelijke aanvragen inhoudelijk aan de wetgeving toetsen.

De cursus kost € 575 exclusief btw, per deelnemer per cursus. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, syllabus en schrijfmateriaal.

 • De cursus duurt twee dagen.
 • Aanvang 09.30 uur en afsluiting 16.30 uur.
 • Lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur.

De cursus wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) gegeven in Woudenberg en gaat door bij ten minste acht deelnemers. De maximale groepsgrootte bedraagt twintig deelnemers. Annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is niet mogelijk. Bij verhindering kan een deelnemer zich door een collega laten vervangen.

Deze cursus kan ook incompany worden gegeven. U investeert €2.900 exclusief btw en €25 exclusief btw per deelnemerssyllabus.

Vervolgcursus ‘Klantmanager en ondernemer’

Een ondernemer van een klein, dynamisch bedrijf is op de eerste plaats een vakman en daarnaast ook een duizendpoot. Wanneer het bedrijf groeit, wordt de boekhouding steeds complexer. Om grip te houden op de financiën en om met vertrouwen beslissingen te nemen over uitbreiding, hebben ondernemers in toenemende mate behoefte aan financiële basiskennis. Deze tweedaagse vervolgcursus biedt de mogelijkheid om een betere gesprekspartner te worden voor de ondernemer.

Na de cursus kunt u de jaarstukken van een mkb-bedrijf beter doorgronden, waardoor u op financieel gebied een volwaardige gesprekspartner wordt voor zowel de ondernemer in het mkb als voor financiers van mkb-ondernemingen. U krijgt een beter inzicht in de specifieke punten van de balans en de resultatenrekening, waardoor de financiële positie beter kan worden beoordeeld. U krijgt meer inzicht in de financiële situatie van een mkb-onderneming en beslissingen voor herfinanciering, uitbreiding of investering kunnen beter worden gevolgd. U leert met kengetallen werken, zodat u snel inzicht heeft in de financiële positie van het bedrijf van de ondernemer. Bovendien bent u een kritische gesprekspartner geworden voor de ondernemer!

In deze tweedaagse cursus komt aan de orde:

 • Analyse balans en resultatenrekening
 • Werkkapitaal als graadmeter
 • Liquiditeit en solvabiliteit
 • Analyse winst- en verliesrekening
 • Kostenbeheersing en kengetallen
 • Cash-flow
 • Kritisch bekijken van kosten
 • Kostprijsberekeningen
 • Financiële kengetallen
 • Financiële doelstellingen
 • Formuleren van doelstellingen
 • Exploitatiebegrotingen
 • Liquiditeitsprognose
 • Andere begrotingen
 • Kader financieel management
 • Balanswaardering (fiscaal en bedrijfseconomisch)
 • De verhouding financieel management t.o.v. de andere beleidsgebieden
 • Informatiebehoefte
 • Instrumenten voor het voeren van een verantwoord debiteurenbeleid

Deze cursus kost € 575 exclusief btw per deelnemer per cursus. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, syllabus en schrijfmateriaal.

 • De cursus duurt twee dagen.
 • Aanvang 9.30 uur en afsluiting 16.30 uur.
 • Lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur.

De cursus wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) gegeven in Woudenberg en de cursus gaat door bij ten minste acht deelnemers. De maximale groepsgrootte bedraagt twintig deelnemers. Annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is niet mogelijk. Bij verhindering kan een deelnemer zich door een collega laten vervangen.

Deze cursus kan ook incompany gegeven worden. U investeert €2.900 exclusief btw en €25 exclusief btw per deelnemerssyllabus.

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!

Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

Back To Top