skip to Main Content

“De gemeente en het IMK zijn voor mij een belangrijke steun geweest.”

Levensvatbaarheid

Wanneer een ondernemer in aanmerking wil komen voor financiering om zijn bedrijf te kunnen behouden, wilt u weten of het plan kans van slagen heeft.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf biedt u verschillende levensvatbaarheidonderzoeken, van een eenvoudige informatiecheck tot uitgebreide, complexe analyses.

Kwaliteit

Het levensvatbaarheidsonderzoek beantwoordt de vraag wat ervoor nodig is om duurzaam economische zelfstandigheid te realiseren en vooral ook te borgen. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is zich bewust dat de uitkomst van dat onderzoek doorgaans grote impact heeft op de toekomst van de ondernemer én dat het de inzet van publieke middelen betreft. Daarom stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van het onderzoek. Met deskundige adviseurs, een uniek platform met sectorkennis en een gestroomlijnd en gecertificeerd proces borgen we de kwaliteit.

De onderzoeken en rapportages worden niet alleen door de opdrachtgever (gemeenten) gebruikt om een besluit op de aanvraag te nemen. Ook ondernemers doen hun voorddeel met de adviezen die we ze meegeven, zo blijkt uit continu kwaliteitsonderzoek.

Compact onderzoek Plus

Dit type onderzoek is geschikt voor relatief eenvoudige aanvragen die slechts op onderdelen complexiteit hebben waarbij het noodzakelijk is één of meerdere onderzoeksvragen te verdiepen. Het compact onderzoek aangevuld met verdiepingsmodules gericht op nader onderzoek naar specifieke onderdelen van het bedrijf zoals:

 • Markt en branche
 • Concurrentiekracht
 • Privé budgettering
 • Ondernemerskwaliteiten
 • Financiering /herfinanciering
Compact verkort onderzoek

Dit type onderzoek kan worden ingezet voor relatief eenvoudige vraagstukken, met eenduidige oorzaak en een duidelijke probleemstelling. Er is sprake van een aanvraag met een laag risicoprofiel, zoals een klein krediet of alleen uitkeringsaanvraag. Het compact onderzoek voorziet in conclusies over levensvatbaarheid, onderbouwd met een prognose. De rapportage is beknopt, voldoende afgestemd op de problematiek.

Volledig Levensvatbaarheidsonderzoek

Voor complexe aanvragen met een hoog risicoprofiel. Meerdere oorzaken voor de ontstane problematiek, al of niet in combinatie met  een ingewikkelde bedrijfsvoering en/of juridische structuur. Het rapport geeft een compleet en overzichtelijk advies over de verstrekking van een periodieke uitkering en/of krediet aan de ondernemer en is geschikt voor complexere aanvragen. Door een intensieve analyse inclusief bedrijfsbezoek, een uitvoerig gesprek met de ondernemer en specifieke branche-informatie van het IMK kenniscentrum komt een compleet rapport tot stand met gerichte adviezen aan de ondernemer en opdrachtgever.

Vervolgonderzoek

Onderzoek nadat in het recente verleden eerder advies door IMK  is uitgebracht. Denk aan verzoek tot verlenging uitkering, verzoek om uitstel aflossingen of toetsing vormbehoud. Het doel is om de voortgang van de bedrijfsontwikkeling te onderzoeken en te beoordelen in relatie tot eerdere prognoses en targets.

Onderzoek bij Bbz oudere zelfstandige

Kort onderzoek en adviesrapport waarin we naast de regeltechnische aspecten en het vermogen ingaan op vermogen en de exploitatievooruitzichten van de ondernemer.

Onderzoek bij IOAZ-aanvraag

Kort onderzoek en adviesrapport waarin we naast de regeltechnische aspecten en het vermogen ingaan op vermogen en de exploitatievooruitzichten van de ondernemer.

telefoon-icon
Wat kan het IMK voor jou betekenen?

Laat jouw gegevens achter en wij bellen je terug.
Of bel ons op: 088 - 999 00 00.

  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!


   Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

   Back To Top