skip to Main Content

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): maximaal 50.000 euro per 4 maanden

Voor wie er is de NOW regeling?

01-10-2020: De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is verlengd. U kunt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van uw personeel.

De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. Aanvragen van de NOW 2.0 kan tot eind augustus.

De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.

De DGA kan ook een beroep doen op de NOW. Dat kan wanneer hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA voldoen aan de voorwaarden van de NOW.

arrow-down-icon
telefoon-icon
Financieren, voortaan zonder tijd en geld verspillen

Laat jouw gegevens achter en wij bellen je terug. Of bel ons op: 088 - 999 00 00.

  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Bbz

  Wijzigingen in de NOW-regeling, NOW 2.0:

  • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  • De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de WMCO-melding (de melding van het voornemen tot collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze 4 weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze aanvullende voorwaarde geldt per 29 mei.
  • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart – mei hoger is dan in januari – maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

  Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV. Meer informatie en de extra afspraken lees je op de website van de Rijksoverheid.

  Over het IMK

  IMK begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. Hierbij wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. IMK beschikt over regionale teams met meer dan 100 experts. Branche- en regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering staat hierbij centraal.

  Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd veroudert en onjuistheden bevat. IMK is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze gegevens.

  Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!


   Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

   Lees hier de laatste nieuwsberichten
   IMK Succesverhaal
   Job: ‘Voor mij was het vooral fijn om een luisterend oor te hebben’
   IMK Succesverhaal
   Romy: ‘In eerste instantie was ik sceptisch. Gelukkig werd ik positief verrast.’
   Hans: ‘Ja, die Zoom-momenten met mijn coach, daar heb ik echt wat aan gehad’
   Fatima: ‘Je kunt aangeven wat jouw vraagstuk is, en daar wordt dan vervolgens een coach bij gezocht’
   Eus: ‘Door de coachingsgesprekken van het IMK ben ik veel bewuster gaan nadenken over potentiële opdrachten’
   Felix: ‘Van elkaar leren en samen kijken hoe we verder komen. Dat is sparren voor mij’.
   Groei Tijdens Corona
   Bart schakelt ondanks groei tijdens corona toch IMK in: ‘Ik zou het iedere ondernemer aanraden.’
   MKB Noodlijn nog vaker inzetten
   Hoe gaat het met de kleine ondernemer? 
   AMvB tijdelijke Bbz vanaf 1 oktober 2021 
   Toiny: ‘Ik had zo weinig werk dat ik al op het punt stond om me te laten omscholen’
   De zaken lopen gesmeerd, totdat Covid-19 opduikt. Vanuit het IMK worden Cindy en haar man aan een coach gekoppeld.
   Dag van de Scheiding
   Mark: ‘Door de juiste mensen om je heen te verzamelen, worden deuren naar succes geopend’
   Cindy: ‘Scheiden en eigen onderneming hebben is complex. Het is dan fijn dat alles onder één dak geregeld kan worden.’
   Rob: ‘Mijn nieuwe business door sparren in snel tempo op de rails’
   Femke (38) twijfelde of ze haar vaste baan moest opgeven om te gaan ondernemen: ‘Het voelde als een vrije val’
   Suzanne: ‘Sparren geeft ons nieuwe en verhelderende inzichten om te groeien’
   Niels (40): ‘Ik had al een goed businessplan liggen, maar het IMK trok het strak’
   Conflictregisseur Yvonne Blijie: ‘Ondernemersgezinnen scheiden anders’
   Stoppen Of Doorgaan
   Stoppen of doorgaan als de coronasteun stopt?
   Het IMK sluit eerste partnership met Huis en Hypotheek Utrecht West
   WHOA gaat per 01-01-2021 in: stoppen zonder faillissement, dit moet je weten
   Een derde van NL overweegt kerstdiner online te bestellen
   Kabinet trekt nog eens 3,7 miljoen euro coronasteun uit voor ondernemers
   Van 219 annuleringen naar een pop-upstore én een nieuw bedrijf: hoe Joey de coronacrisis de baas bleef
   Back To Top