06 november 2013

Tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Bij besluit van 30 oktober 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, is bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in werking treedt. Hierbij zijn nog wel enkele uitzonderingen.

» Lees meer

Geplaatst in: Ondernemersregelingen
Trefwoord(en): Bbz, Wwb