skip to Main Content

Zakelijke dienstverlening: matige groei van het volume in de komende jaren

Ondanks oplevingen in de jaren 2011 en 2012 lag het marktvolume in 2013 bijna 10% onder het niveau in 2008, het jaar voor de grote recessie. ABN AMRO verwacht dat de markt van de sector ZDV de komende jaren niet uitbundig
groeit daarbij rekening houdend met de beperkte opleving van de economie, het traditionele naijleffect en zich doorzettende structurele ontwikkelingen.

Meer informatie: ABN AMRO

 

Back To Top