skip to Main Content

Wijziging Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

De bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de relevante indexcijfers over de periode oktober 2012 tot en met oktober 2013.

Meer informatie: Wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2014 – stcrt-2013-34790 (pdf-bestand)

Back To Top