skip to Main Content

WEF: Ondernemerschap in Nederland blijft achter

Nederland scoort wel hoog als competitieve economie, maar dit geeft zeker nog geen garantie voor een sterk ondernemersklimaat stelt onderzoeksleider professor Henk Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij onderstreept dat de meest competitieve economieën vaak niet de economieën zijn met het grootste aantal nieuwe business creators, maar dat zij sterk voordeel behalen uit een kleinere concentratie van hoogontwikkelde ondernemers.

De voornaamste bevindingen van het rapport zijn:
-Sterke concurrentiepositie en welvaart in Nederland nodigt medewerkers onvoldoende uit tot ondernemerschap
-Grote bedrijven weten medewerkers onvoldoende te inspireren tot ondernemerschap
-Groeipotentie van Nederlandse ondernemers blijft achter ten opzichte van omringende landen
-Ondernemers moeten met meer nieuwe producten en diensten komen
-Kabinet moet specifiekere doelen stellen betreffende ondernemerschapsstimulering: meer groei en innovatie en minder ZZP-ers.

Bron: Rotterdam School of Management, Erasmus University

Back To Top