skip to Main Content

VNG: Het blijft stil bij Wwb-meldpunt

Na het aannnemen van de Wwb door de Eerste Kamer in december, heeft de VNG een meldpunt opgezet voor gemeenten met problemen. Dit om de lobby tegen de aangenomen wet te kunnen intensiveren. Maar een woordvoerster van de VNG meldt desgevraagd dat het niet bepaald storm loopt met meldingen over problemen. Dat komt volgens haar wellicht mede door het feit dat het nu alleen nieuwe gevallen betreft. Pas per 1 juli zullen de regels ook gaan gelden voor mensen die ook voor 1 januari 2012 een bijstandsuitkering kregen.  

Bron: Binnenlands Bestuur

Back To Top