skip to Main Content

IMK Helpdesk Normenlijsten

Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen. IMK Helpdesk - Normenlijst 2017 tm jan-2021 IMK Helpdesk - Normenlijst 2017 tm juli-2020 IMK Helpdesk - Normenlijst 2016 tm jan-2020 IMK Helpdesk - Normenlijst 2016 tm juli 2019 IMK Helpdesk - Normenlijst…

Lees Meer

Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ, invoering van een nieuw verdeelmodel

Bij de berekening van de afzonderlijke budgetten voor de gemeenten wordt voor elke gemeente een budgetgrondslag bepaald. Bij gemeenten met meer dan 15.000 inwoners wordt gebruikgemaakt van de met het verdeelmodel objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten. Het nieuwe verdeelmodel maakt gebruik van verklaringsvariabelen en verdeelkenmerken. Deze zijn opgenomen in de tabellen…

Lees Meer

Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De gegevens worden door gemeenten aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverstrekt. De invoering van de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet werk en bijstand(met ingang van 1-1-2014 Participatiewet genaamd) in de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en deWet hervorming kindregelingen maakt enkele aanpassingen in de BUS…

Lees Meer

Nieuwe verdeling bijstand- en re-integratiebudgetten gemeenten

Participatiebudget In het zogenoemde participatiebudget worden de beschikbare middelen voor zowel de Wsw als voor re-integratietrajecten gebundeld. Staatssecretaris Klijnsma vindt het belangrijk dat bij de verdeling van dit budget rekening wordt gehouden met de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee wordt recht gedaan aan de situatie…

Lees Meer

Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 heeft de rechter 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.…

Lees Meer

SZW: Neerwaartse aanpassing macrobudget 2014 verwacht

Volgens de huidige inzichten zullen gemeenten in 2014 minder uitgeven dan bij de vaststelling van het voorlopige budget werd verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP) de geschatte werkloosheidsontwikkeling voor 2014 en de geraamde bijstandsvolumes gepubliceerd. Het geschatte aantal werklozen in 2014 is met…

Lees Meer

Infobladen Participatiewet en WWB-maatregelen

Het wetsvoorstel Participatiewet is op 20 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treden. Gemeenten worden dan  verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en…

Lees Meer
Back To Top