skip to Main Content

Jurisprudentie Bbz

Onderstaand overzicht bevat een selectie van uitspraken. De jurisprudentie is gerangschikt op artikelnummer. Subnummering en rubricering is gebruikt om onderscheid te maken tussen thema's binnen een bepaald wetsartikel. Artikel 1 Bbz - levensvatbaar LJN: BU9038, Centrale Raad van Beroep, 131211 Afwijzing aanvraag bijstand. Bezwaar niet-ontvankelijk. Het Dagelijks Bestuur heeft niet…

Lees Meer

Jurisprudentie WWB

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 17 WWB - Inlichtingenplicht LJN BC2398, Centrale Raad van Beroep 150108 Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering. Zelfstandige? Onvoldoende onderzoek naar urencriterium. Aan de hand van overlegde gegevens wordt niet voldoende inzicht gegeven…

Lees Meer

Jurisprudentie WAZ

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Algemeen LJN BC7006 WAZ 070308 Weigering WAZ-uitkering. Betrokkene moet in staat worden geacht tot het verrichten van zijn maatgevende arbeid als zelfstandig ondernemer. LJN BC6350 Centrale Raad van Beroep 290208 Weigering…

Lees Meer

Jurisprudentie Ioaz

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 2 LJN AU7200, Centrale Raad van Beroep NIOAZ 291105 Is weigering uitkering krachtens Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige, terecht? Behoort betrokkene tot de personenkring van de Wet…

Lees Meer

Jurisprudentie Awb

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 4 LJN BA8517 Rechtbank Zwolle 020707 Awb De rechtbank ziet zich geplaatst voor de vraag of verweerder terecht heeft geconstateerd dat eiseres haar inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor haar recht op…

Lees Meer

Jurisprudentie ABW

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 5 - Begrip zelfstandige LJN AF2653, Centrale Raad van Beroep 081002 Artikel 5 - Hoedanigheid ondernemer LJN AP0299, Centrale Raad van Beroep 180504 Onvoldoende onderzoek van feitelijke situatie zelfstandige. Inschrijving…

Lees Meer
Back To Top