skip to Main Content

IMK Helpdesk Normenlijsten

Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen. IMK Helpdesk - Normenlijst 2018 tm juli-2021 IMK Helpdesk - Normenlijst 2017 tm jan-2021 IMK Helpdesk - Normenlijst 2017 tm juli-2020 IMK Helpdesk - Normenlijst 2016 tm jan-2020 IMK Helpdesk - Normenlijst 2016…

Lees Meer

Vraag en Antwoord – Ioaz

De in deze lijst opgenomen vragen en antwoorden kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij de advisering en toepassing van het Ioaz. De vragen en antwoorden moeten worden gezien als een nadere uitleg of interpretatie van regelgeving, veelal voortgekomen uit praktijksituaties. Er is dus geen sprake van 'aanvullende regelgeving', hetgeen inhoudt…

Lees Meer

Aanpassing normen IOAZ

De normen van de Ioaz voor zijn gewijzigd voor het inkomen van de afgelopen 3 jaar en voor het toekomstig inkomen uit bedrijf. Deze normen zijn vanaf 2014 aangepast en verwerkt in bijgevoegde normenlijst: IMK Helpdesk - Normenlijst 2014 tm juli 2017 (gecorrigeerd)

Lees Meer

Wijziging van de normen en bedragen per 1 januari 2017

Het betreft de wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het…

Lees Meer

SOLO, de landelijke digitale voorziening voor sociale ondernemersregelingen

De behoefte aan online dienstverlening aan ondernemers is groot. Een bijstandsaanvraag voor zelfstandigen is complex, vereist veel informatie en is daarmee tijdrovend. Kantooruren zijn voor de ondernemer vaak onmisbaar en buiten die kantooruren is het gemeentelijk loket gesloten. Bij ondernemers-in-nood is snelheid van handelen bepalend voor de overlevingskansen van het…

Lees Meer

Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ, invoering van een nieuw verdeelmodel

Bij de berekening van de afzonderlijke budgetten voor de gemeenten wordt voor elke gemeente een budgetgrondslag bepaald. Bij gemeenten met meer dan 15.000 inwoners wordt gebruikgemaakt van de met het verdeelmodel objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten. Het nieuwe verdeelmodel maakt gebruik van verklaringsvariabelen en verdeelkenmerken. Deze zijn opgenomen in de tabellen…

Lees Meer

Overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen

Vanaf dat moment komt er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in de vorm van een alleenstaande-ouderkop (ALO-kop).Voor een afgebakende groep ouders in de WWB, wordt de verlaging van de uitkering d.m.v. overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari 2016. Met het overgangsrecht kan deze groep zich langer voorbereiden…

Lees Meer
Back To Top