skip to Main Content

Sectorprognoses voor 2014: Voorzichtig herstel MKB

De sterkste groeiers worden de metaalindustrie (+2%), de chemische industrie (+3%) en de groothandel (+2,5%). Hierbij kan de metaalindustrie profiteren van de aantrekkende investeringen en de groothandel van de aantrekkende handel. Ook de transportsector kan profiteren van de toename van de export. Voor de transportsector wordt een afzetgroei van 0,75% verwacht. De sterke daling van het reëel inkomen van consumenten in 2012 en 2013 zal ervoor zorgen dat consumenten ook in 2014 nog voorzichtig blijven. Voor de detailhandel wordt dan ook een krimp verwacht van 2%. Vooral de detailhandel non-food zal met 4,0% fors verder krimpen. Daarentegen zullen internetwinkels ook in 2014 met kracht doorgroeien. Hierbij wordt een groei van 7% voorzien. De omzetontwikkeling in de bouw kan zich stabiliseren dankzij een licht aantrekkende woningmarkt en een gestage vraag naar onderhoud en renovatie. De autosector kan mogelijk fractioneel herstellen na het dramatisch lage verkoopaantal van nieuwe auto’s in 2013. Het auto-onderhoud blijft onder druk staan. De zakelijke dienstverlening kan eveneens profiteren van het lichte economische herstel. Daarbij heeft de sector last van ‘inbesteding’. In plaats van de uitbesteding van diensten, gaan overheid en bedrijven meer diensten intern uitvoeren. Dit gaat ten koste van de afzetgroei in de zakelijke dienstverlening.

Meer informatie:

Back To Top