skip to Main Content
Overzicht Indicatieve Normbaten 2018 Bbz (informatie Voor Gemeenten)

Overzicht indicatieve normbaten 2018 Bbz (informatie voor gemeenten)

Binnen de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zijn de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal genormeerd. Het normbatenpercentage is voor 2018 vastgesteld op 91,4% (Staatscourant 2017, nr. 71482). In het overzicht beschikbaar op de de website van de Rijksoverheid is per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2018 berekend.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/26/overzicht-indicatieve-normbaten-2018-bbz—informatie-voor-gemeenten

Back To Top