skip to Main Content

Overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen

Vanaf dat moment komt er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in de vorm van een alleenstaande-ouderkop (ALO-kop).

Voor een afgebakende groep ouders in de WWB, wordt de verlaging van de uitkering d.m.v. overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari 2016. Met het overgangsrecht kan deze groep zich langer voorbereiden op de inkomensterugval. Via bestandskoppelingen kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd.

Meer informatie vind u op het gemeenteloket.

Back To Top