skip to Main Content

Optimisme mkb neemt toe

Zorg en onderwijs zitten in zwaar weer

Vooral ondernemers in de industrie, zakelijke dienstverlening, groothandel en detailhandel food zijn optimistisch. De ING Ondernemersindex voor deze sectoren ligt boven het gemiddelde van 111 punten. De sectoren die onder het gemiddelde zitten zijn met name de sectoren die in de afgelopen jaren hard zijn getroffen door de economische tegenwind en nu weer langzaam opkrabbelen. Dit geldt niet voor de zorg en onderwijs. Met name de zorg wordt ook dit jaar nog hard getroffen door hervormingen en bezuinigingen. Ondernemers in deze sector zijn dan ook een stuk minder optimistisch en zitten derhalve nog onder de neutraalstand.

Ondernemers in Friesland minst positief

Ondernemers in Utrecht en Drenthe zijn het meest positief. De provincie Utrecht liet vorig jaar al een hogere economische groei zien dan de rest van Nederland. Voor dit jaar wordt eveneens een bovengemiddelde groei voorzien. Het zijn met name de zakelijke dienstverlening en ICT die stevig aantrekken. Beide sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in Utrecht. In Friesland zijn ondernemers het minst positief. Zij zitten op de neutraalstand. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de sterke aanwezigheid in deze provincie van de zorg en publieke sector. Twee sectoren die dit jaar nog in zwaar weer verkeren.

Vooruitzichten ondernemersklimaat goed

Ondernemers zijn met name optimistischer over het ondernemersklimaat in de komende 12 maanden. Zo verwacht 39% van de ondervraagde ondernemers een verbetering van het ondernemersklimaat. Bij de vorige meting was dit nog 26%. Ook zijn ondernemers optimistischer over de financiële situatie van het bedrijf in de komende 12 maanden. De helft van de ondervraagde ondernemers verwacht dat deze gelijk blijft, terwijl 37% een verbetering verwacht. 

Ondernemers zijn tevreden over het ondernemerschap

Gemiddeld genomen geven de ondervraagde ondernemers zichzelf een 7 voor hun leven als ondernemer. Ondernemers van middelgrote bedrijven (>50 werknemers) zijn met een rapportcijfer van 7,4 gemiddeld genomen tevredener over hun leven als ondernemer dan kleine ondernemers en zzp’ers.

Bron: ING

Back To Top