skip to Main Content

Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap: Banenmotor MKB loopt vast

Krimp MKB kost 55.000 mensen hun baan

Het MKB heeft veel last van de achterblijvende binnenlandse bestedingen waardoor de afzet in 2013 afneemt met 2%. Een bezuinigende overheid, een terughoudende consument en een dalende bouwproductie treffen het MKB sterk. Tevens is er sprake van een sterke druk op de tarieven die ondernemers in rekening kunnen brengen. Dit zet de winst van het MKB onder druk. De krimp van het MKB vertaalt zich in 2013 in een afname van de werkgelegenheid met ruim 55 duizend personen. Noodzaak tot kostenbesparingen en een weinig hoopvol afzetperspectief noopt het MKB kritisch te kijken naar haar personeelsomvang.

Hoop gevestigd op voorzichtig herstel in 2014

In 2014 kan het MKB een beperkte afzetgroei realiseren van 1,25%. Het MKB kan mogelijk profiteren van het voorzichtig aantrekken van de Europese conjunctuur. Bovendien kan de woningmarkt vanaf 2014 zich voorzichtig herstellen. Dit kan er aan bijdragen dat er een eind komt aan een verdere teruggang van de binnenlandse bestedingen. Het lichte herstel van de afzetgroei in het MKB in 2014 zal onvoldoende zijn om een einde te maken aan de krimp van werkgelegenheid. Verwacht wordt een verdere krimp van het aantal banen in het MKB van 15 duizend.

Meer informatie: Panteia – Algemeen beeld van het MKB in de marktsector over de jaren 2013 en 2014 – Update juni – A201335 (pdf-bestand)

Back To Top