skip to Main Content

Onderzoek naar de gemeentelijke leges voor de horeca

Het onderzoek brengt de kosten in kaart van de gemeentelijke leges voor een vestiging van een cafébedrijf met een bruikbaar vloeroppervlakte van 150m² op de beste locatie van de gemeente, met daarbij een terras van 50m² op gemeentegrond.

Grote verschillen
De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefsverhoging door voor hun vergunningen en belastingen. In 2012 bedraagt het gemiddelde stijgingspercentage ten opzichte van 2011 voor een Drank- en Horecawetvergunning 7,5%, waardoor deze in 2012 gemiddeld €286 kost. Voor een exploitatievergunning bedraagt deze stijging 5,8% (naar €220) en voor een terrasvergunning 6,5% (naar €115). Het totaalpakket van deze vergunningen is met 6,2% in prijs gestegen tot gemiddeld €449. Precariobelasting op een horecaterras kost gemiddeld 2,2% meer dan in 2011 en komt op €1.708 per jaar voor een terras van 50 m². Het tarief voor het wisselen van een leidinggevende steeg met 5% naar €127.

Uiteenlopende tarieven
Evenals in vorige jaren passen gemeenten zeer uiteenlopende tarieven toe voor de vergunningen. Zo kost het totale vergunningenpakket (Drank- en Horecawetvergunning, exploitatievergunning en terrasvergunning) in de duurste gemeente €2.395 en in de goedkoopste €28. Hoewel deze verschillen voor een deel voortkomen uit een verschil in het aantal vereiste vergunningen zijn de tariefsverschillen tussen de gemeenten aanzienlijk. Ook per vergunning komen dit soort uitersten voor: een Drank- en Horecawetvergunning kost tussen €28 en €1.763, een exploitatievergunning tussen €8 en €1.424 en een terrasvergunning varieert in tarief van €8 tot €1.981.

Meer informatie: KHN en Bedrijfschap Horeca – Onderzoek Gemeentelijke Leges 2012 (pdf-bestand)

Back To Top