skip to Main Content

Nederlands MKB blijft groeien: hogere omzet en meer banen

Dit jaarbericht over 2016 wordt vandaag – op de Dag van de Ondernemer – overhandigd aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat door het Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Staatssecretaris Keijzer: “De Staat van het MKB laat opnieuw zien dat het midden- en kleinbedrijf het fundament van onze economie is. Mkb’ers leveren een belangrijke bijdrage aan ons regionaal woon- en leefklimaat en de werkgelegenheid. Ruim zeven van de tien banen in het bedrijfsleven is afkomstig van het MKB. Maar, het jaarbericht benadrukt ook dat er uitdagingen zijn op gebied van voldoende personeel en digitalisering. Ik wil daar samen met bedrijven en zzp’ers aan werken. Door in te zetten op effectieve financiële ondersteuning, het verminderen van de lastendruk en door heldere wet- en regelgeving die eerlijke concurrentie stimuleert. Door samen te werken zorgen we ook de komende jaren in Nederland voor extra banen en inkomsten.”

MKB biedt werk aan 4,2 miljoen mensen
Het jaarbericht van het Comité voor Ondernemerschap en Financiering brengt, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de stand van het MKB in kaart. In 2016 waren ruim 4,2 miljoen mensen werkzaam voor midden- en kleinbedrijven. 18.565 mkb-bedrijven groeide de afgelopen jaren zo sterk dat ze flink in personeel moesten uitbreiden. Dat leverde meer dan 262.000 banen op. Volgens het CBS bestaat het midden- en kleinbedrijf daarmee in totaal uit 756.190 zzp’ers, 202.380 micro-, 39.595 klein- en 8.365 middenbedrijven.

Bron: Rijksoverheid

Back To Top