skip to Main Content

Monitor Bouwketen: Herstel in de bouwketen zet door, maar is broos

Onder de toename van de orderportefeuille over de gehele bouwketen is een gedifferentieerd beeld te zien. Zo komt de toename van de orderportefeuille vooral vanuit de architecten, ingenieursbureaus en installatiebedrijven. Bij bouwbedrijven steeg de werkvoorraad in de woningbouw, maar daalde deze in de utiliteitsbouw en wegenbouw.

Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor de omzet in het 2e kwartaal. Dit komt zeer waarschijnlijk door de afloop van het laag btw-tarief, wat tot 1 juli een tijdelijke toename van de omzet tot gevolg heeft. Gevreesd wordt dan ook dat de stopzetting van het lage btw-tarief een forse terugval van het aantal opdrachten teweeg zal brengen. De naweeën van de crisis zijn nog altijd voelbaar en het herstel is broos. BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI roepen dan ook continu op om het lage btw-tarief vooralsnog met een jaar te handhaven.

Conjunctuurbeeld per sector

Architectenbureaus
De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten is acht tiende maand hoger dan een half jaar geleden. De verwachting van de architecten over de omzet wijst per saldo op een toename. De werkgelegenheidsverwachting is verbeterd en wijst op een stabilisatie van het personeelsbestand.

Ingenieursbureaus
De orderportefeuille is in een half jaar met zes tiende maand toegenomen. De verwachtingen van de ingenieursbedrijven zijn in het afgelopen half jaar verder verbeterd. De verwachtingen voor de omzet zijn sterk verbeterd en per saldo positief. Ook de verwachtingen voor het personeelsbestand zijn per saldo positief en wijzen op een stabilisatie. De ingenieursbureaus verwachten een stabilisatie van de tarieven.

Bouwbedrijven
De orderportefeuille is in deze sector met een tiende maand gestegen. Hoewel de werkvoorraad in de woningbouw steeg, daalde deze in de utiliteitsbouw en wegenbouw. De verwachting van de bouwbedrijven over de omzet wijst per saldo op een toename. De werkgelegenheidsverwachting is verbeterd en wijst op een stabilisatie van het personeelsbestand. Per saldo verwacht een klein deel van de bedrijven aantrekkende prijzen.

Installatiebedrijven
In deze sector is de orderportefeuille met vier tiende maand toegenomen. Per saldo verwachten de bedrijven een stijging in de omzet. Het aandeel bedrijven dat een daling verwacht is sterk afgenomen. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden verbeterd. Het beeld in deze sector is hiermee gunstiger dan een halfjaar geleden. Per saldo verwacht nu een klein deel van de installatiebedrijven een stijging van de tarieven.

Bron: Monitor Bouwketen

Back To Top