skip to Main Content

MKB-metaal optimistischer over tweede kwartaal

Het aantal bedrijven dat verwacht het komende halfjaar meer te zullen gaan investeren in machines is laag. Van de ondernemers die krediet heeft aangevraagd, is bij 2/3e de aanvragen toegewezen. In het komende halfjaar verwacht nog eens 18% van de bedrijven een financiering aan te zullen vragen.

Meer informatie:

Back To Top