skip to Main Content

Leningen tot € 250.000, de rol van kredietunies en Qredits

In zijn brief kondigt Verhagen de volgende maatregelen aan:

  • openstelling Borgstellingsregeling het MKB (BMKB) voor niet-banken die zich kwalificeren als professionele kredietverlener;
  • de mogelijkheid openen om via garantieregelingen nieuwe aanbieders zelf te financieren;
  • een startkrediet voor pilots met kredietunies;
  • het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor nieuwe aanbieders van MKB financiering.

Verhagen verwacht dat hiermee nog dit jaar een aantal nieuwe aanbieders van MKB financiering van start zullen gaan. Deze nieuwe aanbieders kunnen een aanvulling op de bancaire financiering vormen in het segment van leningen tot € 250.000. Tot die nieuwe aanbieders behoren naar verwachting ook de kredietunies.

Meer informatie: kamerbrief (pdf)

Back To Top