skip to Main Content

Krachtige werkgelegenheidsgroei in MKB in 2015 en 2016

Versnelling werkgelegenheidsgroei in 2016
Bedrijven hebben bij het aantrekken van de economie eerst nog even gewacht met het aannemen van werknemers. De voortgaande afzetgroei in het MKB zal in 2016 tot een verdere versnelling van de werkgelegenheidsgroei leiden. Het aantal werkenden neemt in dat jaar toe met 64.000. Van dit aantal zijn 43.000 werknemers en 21.000 zelfstandigen. In het grootbedrijf (bedrijven met meer dan 250 werkenden) neemt de werkgelegenheid volgend jaar toe met 19.000.

Binnenlandse bestedingen is motor achter sterkere groei MKB
Een sterke groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de afzetgroei van het MKB. Dit maakt dat de werkgelegenheidsgroei minder kwetsbaar is voor tegenvallende ontwikkelingen in het buitenland, zoals de tegenvallende groei in opkomende landen. Een sterk herstel van de woningmarkt en een groei van de uitgaven van consumenten vormen de basis voor de groei van de binnenlandse bestedingen. Hogere consumentenbestedingen komen onder meer tot uiting in een afzetgroei in de horeca van 3,25%, en in de detailhandel van circa 2%. De afzet in de groothandel neemt toe met bijna 3,5%. Het herstel van de woningmarkt vertaalt zich dit jaar in een afzetgroei in de bouw van ruim 8%. Dit zijn allemaal sectoren met een sterk MKB-karakter. De groei van investeringen in ICT vertaalt zich in een afzetgroei voor de informatie- en communicatiesector met bijna 4%. De toegenomen bedrijvigheid in Nederland uit zich in een sterke afzetstijging van bijna 4,5% in de zakelijke dienstverlening, zoals onder andere bij de architecten- en ingenieursbureaus, marketingbureaus en uitzendbureaus.

Afzet en werkgelegenheid in het grootbedrijf blijft achter
De afzet in het grootbedrijf blijft dit jaar met 2,5% behoorlijk achter in vergelijking met het MKB. Dit komt mede door een tegenvallende groei in de industrie. De chemie en financiële dienstverlening blijven in het bijzonder achter. Een tegenvallende afzetgroei en een gemiddeld hogere arbeidsproductiviteitsgroei in het grootbedrijf, maakt dat de werkgelegenheidsgroei in 2015 en 2016 relatief beperkt blijft in het grootbedrijf.

Bron: Ondernemerschap.nl / Panteia

Back To Top