skip to Main Content

Kabinetsreactie op het rapport Paritas Passé – debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden

In de bijlage de kabinetsreactie op dit rapport. Bij deze reactie is ook het rapport van de Nationale ombudsman In het krijt bij de overheid: verstandig invorderen met het oog op maatschappelijke kosten  meegenomen.

Meer informatie: Brief staatssecretarissen met de kabinetsreactie op het rapport Paritas Passe – KST180987 (pdf-bestand)

Back To Top