skip to Main Content

Hulp aan ondernemers uit Baarn

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers, die tegenwind ervaren, te laat hulp zoeken. Het IMK heeft daarop het initiatief genomen voor ‘155-Help- een-Bedrijf’ om zodoende laagdrempelig en tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar weer verkeren of daarin terecht dreigen te komen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het probleem in kaart gebracht en wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen.

Stimuleren regionale werkgelegenheid
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de Baarnse economie. Wethouder Erwin Jansma: “Door bedrijven die last hebben van tegenwind ondersteuning te bieden hoopt de gemeente onnodige faillissementen te voorkomen. Dit is goed voor de regionale werkgelegenheid maar vooral voor de werknemers en ondernemers die hierdoor hun baan of bedrijf kunnen behouden.”

Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK: Wij zijn verheugd dat de gemeente Baarn nu aangesloten is bij ons 155-initiatief. Baarn is al jaren onze thuishaven en kent duizenden ondernemingen binnen de gemeentegrenzen. Als die tegenwind ervaren kunnen ze ons voortaan bellen of online contact met ons opnemen. Dan gaan we ze zo goed mogelijk op weg helpen naar een oplossing voor hun probleem. Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom is het IMK het initiatief ‘155-Help- een-Bedrijf’ gestart, dat inmiddels in 132 gemeenten in Nederland is omarmd. Op de website kan de ondernemer ook eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling. Jaarlijks worden daar duizenden mkb-ondernemers door overeind gehouden.

Ondernemers uit Baarn waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl

Back To Top