skip to Main Content

Haagse economie begint inhaalslag

Den Haag profiteert nu ten volle als dienstenstad

Als dienstenstad profiteert Den Haag van verbreding van het economisch herstel. Nu het bij opdrachtgevers langere tijd beter gaat, kunnen de vele zakelijke dienstverleners hiervan de vruchten plukken. Na een goed jaar neemt het aantal opdrachten hier dit jaar opnieuw flink toe en dat is merkbaar. Positief voor bedrijven die afhankelijk zijn van de overheid is en de aandacht langzaam verschuift van bezuinigen naar investeren.

Werkloosheid laat piek achter zich, maar daling wordt geremd

De Haagse arbeidsmarkt heeft sterk onder druk gestaan. Na een krimp van 5% tussen 2007 en 2014 neemt de werkgelegenheid nu weer toe. In 2016 duikt de werkloosheid in Den Haag voor het eerst weer onder de 10%. Toch blijft de arbeidsmarkt voor uitdagingen zorgen. Hogere eisen aan werknemers en een grotere mismatch tussen vraag en aanbod remmen het tempo van de daling. Ook zorgt de groeiende bevolking voor een flinke jaarlijkse extra banenbehoefte, terwijl grote Haagse werkgevers nog efficiëntieslagen maken met digitalisering.

Den Haag kan economisch voortbouwen op sterk profiel

De lange termijnvooruitzichten voor de Haagse economie zijn goed. De verwachte bevolkingsgroei van 3,5% tot 2020 vormt daarvoor een stevige basis. Het economisch draagvlak zal wel moeten verbreden, maar daar zijn zeker binnen de nieuwe Metropoolregio Rotterdam – Den Haag mogelijkheden voor. Kansrijke bedrijvigheid bouwt vooral voort op de kracht als internationale hoofdstad van vrede, recht en veiligheid.

Bron: ING

Back To Top