skip to Main Content
Gemeentenieuws Van SZW 2019-4

Gemeentenieuws van SZW 2019-4

Onderstaand vindt u een overzicht van berichten uit het Gemeentenieuws van SZW (voorheen Verzamelbrief) relevant voor de uitvoering van sociale ondernemingsregelingen.

1. Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Per brief van 15 april 2019 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn besluit ten aanzien het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Deze brief vindt u hier. Zoals u in de brief kunt lezen, heb ik besloten om het Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2020 op vier onderdelen te wijzigen. Lees meer

 

Back To Top