skip to Main Content

Gemeente verantwoordelijk voor re-integratie zieke werknemer Participatiewet

In de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de re-integratie naar arbeid van (ex-)werknemers die behoren tot de gemeentelijke doelgroep. Tot eind 2016 neemt UWV de re-integratie van alle werknemers die ziek uit dienst gaan nog voor zijn rekening. Vanaf 1 januari 2017 is de woongemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep hiervoor.

Gemeenten krijgen vanaf dat moment de taak om de re-integratie te verzorgen als een werknemer uit deze doelgroep bij afloop van een dienstverband ziek is en voor hem of haar in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie is verstrekt.

Per 1 januari 2017 stuurt UWV meldingen naar gemeenten als een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat. De (ex-)werknemer ontvangt van UWV een brief dat hij vanaf de uitdiensttreding zijn Ziektewet-uitkering rechtstreeks van UWV krijgt, maar dat de woongemeente de re-integratie op zich neemt om hem of haar naar werk te begeleiden.

Het zal in eerste instantie niet om grote aantallen mensen gaan die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten zullen vallen, maar het is wel van belang om dit tijdig en zorgvuldig op te pakken. Op de website van Divosa is aanvullende informatie en een infographic van het UWV met uitleg beschikbaar.

Bron: Divosa

Back To Top