skip to Main Content

Eenmanszaken steeds bepalender voor het ondernemerslandschap

In 2013 is de werkgelegenheid in Nederland met bijna 100.000 banen (-1,2%) afgenomen. Sinds 1996 is de werkgelegenheid nog niet zo sterk afgenomen in een jaar tijd. In 2012 was er ook sprake van een daling (-0,7%). Het aantal eenmanszaken neemt nog steeds toe. De bouwsector kende het grootste banenverlies. Regionaal gaat de werkgelegenheid het meest terug in de periferie.

Ten opzichte van 2012 is het aantal banen met 1,2% afgenomen; absoluut zijn dat bijna 100.000 banen minder. In het jaar ervoor nam de werkgelegenheid ook al af met 0,7%. Ondanks het banenverlies is het aantal vestigingen in 2013 wel gegroeid (1,8%). Deze groei wordt vooral veroorzaakt door een aanhoudend groot aantal mensen dat voor zichzelf begint. Hierdoor is de ontwikkeling van het aantal vestigingen al geruime tijd positiever dan het aantal banen. Het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen in 2013 is bijna 1,3 miljoen. Het totaal aantal banen in Nederland bedraagt in 2013 ruim 8 miljoen.

Bron: LISA

Back To Top