skip to Main Content

Achtergrondkenmerken Bbz-ontvangers

Gekeken is onder andere naar persoonskenmerken die van de Bbz-regeling gebruik maken en de kenmerken van hun ondernemingen. Daarnaast is gekeken naar de arbeidspositie van personen die instromen in en personen die uitstromen uit de regeling.

Meer informatie: CBS website (deeplink)

Back To Top