skip to Main Content

Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De gegevens worden door gemeenten aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
verstrekt.

De invoering van de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet werk en bijstand
(met ingang van 1-1-2014 Participatiewet genaamd) in de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de
Wet hervorming kindregelingen maakt enkele aanpassingen in de BUS noodzakelijk.

Meer informatie: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014, 2014-0000088483 (pdf-bestand)

Back To Top