skip to Main Content

Verzamelbrief aan gemeenten 2018-1

5. Vaststelling macronorm baten kapitaalverstrekking Bbz voor het jaar 2018 Met ingang van het jaar 2013 zijn de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Dit landelijke gemiddelde, de macronorm, is vastgesteld aan de hand van de som van de baten in verband met de bijstand ter…

Lees Meer

Geldboek voor Ondernemers 2018

Het boek helpt (ook startende) ondernemers beter gefundeerde keuzes te maken in financiële kwesties en biedt informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van financieren, belastingen, administratie, oplossingen voor problemen met geld, inkomensondersteunende maatregelen, pensioenen en verzekeren. De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht meer dan een kwart miljoen downloads van dit gratis…

Lees Meer
Back To Top