skip to Main Content

Toename binnenlands goederenvervoer

In 2016 werd binnen de Nederlandse landsgrenzen 3,7 procent meer gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder. Dit komt neer op 0,65 miljard ton. Ruim 60 procent van alle goederen die in Nederland worden vervoerd, ging de grens over. Dit grensoverschrijdend vervoer daalde in 2016 met 0,3 procent tot…

Lees Meer

Aanpassing normen IOAZ

De normen van de Ioaz voor zijn gewijzigd voor het inkomen van de afgelopen 3 jaar en voor het toekomstig inkomen uit bedrijf. Deze normen zijn vanaf 2014 aangepast en verwerkt in bijgevoegde normenlijst: IMK Helpdesk - Normenlijst 2014 tm juli 2017 (gecorrigeerd)

Lees Meer

Strategische samenwerking met Capability

Dat blijkt uit de ervaringen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het IMK beoordeelt de geschiktheid van potentiële starters en de levensvatbaarheid van hun plannen voor diverse organisaties, groot en klein. Deze groep starters vertoont kenmerken van zowel werknemers als ondernemers en wint snel terrein in de totale…

Lees Meer

Meer mkb-bedrijven in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal 2017 openden 44 635 mkb-bedrijven hun deuren. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder. Ook lag het aantal van 22 930 opheffingen 4 procent lager dan een jaar eerder. De populairste sectoren voor startende ondernemers waren management advisering en overig onderwijs. Daaronder vallen afstandsonderwijs,…

Lees Meer

Verzamelbrief 2017-2

Voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gelden maximale inkomensnormen. Deze bruto jaarbedragen worden afgeleid van het netto-minimumloon. Bij de afleiding van de bruto inkomensnormen voor de IOAZ uit het nettominimumloon is de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting in de tweede schijf per abuis niet meegenomen. Daardoor zijn de…

Lees Meer
Back To Top