skip to Main Content

Meer zzp’ers vragen bijstand aan

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn.…

Lees Meer

Verzamelbrief 2017-1

1. Uitspraak CRvB 6 december 2016: Ongelijke behandeling samenwonenden bij zorgbehoefte De bijstandsnorm voor ‘gehuwden’ is van toepassing voor personen die samenwonen én een gezamenlijke huishouding voeren (gehuwd of ongehuwd). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor samenwonende bloedverwanten in de tweede graad (broers en zussen), die een gezamenlijke huishouding voeren. Alleen…

Lees Meer
Back To Top