skip to Main Content

Hulploket voor Zaanse ondernemers

Via ‘155-Help-een-Bedrijf’ kunnen zij laagdrempelig en tijdig in gesprek komen met adviseurs om te bekijken hoe zij hun onderneming op een goede manier draaiende kunnen houden. Voor ondernemers is de hulp kosteloos. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Wethouder Straat van Economische Zaken: “Een…

Lees Meer

Bedrijvendynamiek

Er is in 2016 een recordaantal starters (192.672), maar er zijn ook meer opheffingen (129.456) dan in de afgelopen vijf jaar. Iets minder (4.421) zzp’ers startten in 2016 dan in 2015, maar dat werd goedgemaakt door veel meer (6.636) parttime starters in 2016 dan in 2015. Vermoedelijk starten meer mensen…

Lees Meer

Verzamelbrief 2016-2: Eindheffing bij omzetting renteloze lening en vaststelling macronorm

2. Experimenten met de Participatiewet Sinds september 2015 werken de vier initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Wageningen en Utrecht) met SZW aan de totstandkoming van de mogelijkheid te experimenteren met de Participatiewet. De voorhangprocedure van het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet1 (AMvB) bij de Staten-Generaal is afgerond. Er is één motie aangenomen…

Lees Meer
Back To Top