skip to Main Content

Wijziging van de normen en bedragen per 1 januari 2017

Het betreft de wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het…

Lees Meer

Macronorm voor het kalenderjaar 2017 bepaald op 77,0%

Uit de cijfers blijkt dat gemeenten relatief meer geld terugvorderen uit de verstrekte leningen. Van iedere verstrekte euro kwam vroeger slechts gemiddeld 54,9 cent aan rente en aflossing terug (baten over de jaren 2007 t/m 2011 als aandeel van de lasten over de jaren 2007 t/m 2011). Van iedere verstrekte…

Lees Meer

Roerige tijden in maritieme sector

De directe toegevoegde waarde van alle maritieme sectoren samen bedroeg in 2015 ruim 18,7 miljard euro. Via aanpalende sectoren kwam daar indirect nog 5 miljard euro bij. De cluster genereert daarmee 3,5% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. De niet-maritieme bedrijven binnen de havengebieden, gerelateerd vervoer, chemie in de haven…

Lees Meer

Donderdag 15 december Startersdag Breda

Het event begint om 18.30 en vindt plaats bij Graaf Engelbrecht te Breda. Er is een startersmarkt aanwezig en er worden interessante presentaties en workshops gegeven. Ook zullen er meerdere seminars worden verzorgd. IMK verzorgt het seminar: Wat houdt ondernemerschap voor jou in en wat maakt jou succesvol? Natuurlijk is…

Lees Meer
Back To Top