skip to Main Content

Bijstand voor ondernemers als inkomensondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

Het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) biedt ondernemers ondersteuning in bijzondere omstandigheden. Een ondernemer die tijdelijk onvoldoende inkomen uit het bedrijf kan halen (bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid) kan hulp vanuit het Bbz aanvragen. Voorwaarde is wel dat de onderneming gezond genoeg moet zijn, er daarnaast weinig eigen vermogen is…

Lees Meer

Budgetten voor de Bbz 2004 bekend

Het objectief verdeelmodel is ten behoeve van de verdeling voor 2017 verbeterd ten opzichte van het verdeelmodel voor 2016. Dit is gebeurd in nauw overleg met de VNG, Divosa, de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), verschillende gemeenten en deskundigen. Het belangrijkste verbeterpunt is dat gebruik wordt gemaakt van gegevens…

Lees Meer
Back To Top