skip to Main Content

Verzamelbrief gemeenten juli 2016: Bescherming derdepijlerpensioen (lijfrente) voor vermogenstoets in de bijstand

14. Bescherming derdepijlerpensioen (lijfrente) voor vermogenstoets in de bijstand Op 1 april 2016 is de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw[1] in werking getreden. Tevens is de ministeriële regeling vastgesteld voor enkele uitvoeringsaspecten. In deze Verzamelbrief informeer ik u over de inhoudelijke punten van…

Lees Meer

Herstel bouwketen zet door

Ieder halfjaar publiceren de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft. In november 2015 liet de voorgaande Monitor al zien dat er een krachtig herstel is ingezet en dat de woningnieuwbouw de motor achter het herstel in de…

Lees Meer

Kosteloos advies ondernemers Landgraaf

Zij krijgen direct kosteloos advies van een professionele ondernemersadviseur vanuit het IMK om te zien hoe het tij kan worden gekeerd. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie in Landgraaf. Wethouder Economische Zaken Kelly Regterschot: ‘Ik vind het belangrijk dat bedrijven tijdig hulp zoeken als…

Lees Meer

Hulp aan ondernemers uit Baarn

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers, die tegenwind ervaren, te laat hulp zoeken. Het IMK heeft daarop het initiatief genomen voor '155-Help- een-Bedrijf' om zodoende laagdrempelig en tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar weer verkeren of daarin terecht dreigen te komen. Samen met de adviseurs…

Lees Meer

IMK-Index: Herstel MKB hapert

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal mkb’ers en zzp’ers die in zwaar weer verkeren. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk…

Lees Meer
Back To Top