skip to Main Content

Vroegsignalering steeds belangrijker

In de eerste plaats voor de ondernemer zelf, maar ook voor gemeenten in het kader van schadelastbeperking. Door ondernemers vroegtijdig in gesprek te laten gaan met een ondernemersspecialist kan er direct worden gekeken waar de situatie moet worden verbeterd. Dat is belangrijk om met oog voor de realiteit de juiste…

Lees Meer
Back To Top