skip to Main Content

Nieuwbouw groeimotor voor bouw

Lange tijd zorgden renovaties ervoor dat de woningbouw niet verder wegzakte. Op basis van voorlopende indicatoren verwacht de ABN Amto dat de nieuwbouw van woningen de komende jaren zal toenemen. Dit heeft flinke groeicijfers van de woningbouw tot gevolg. De voorlopende indicatoren geven voor de utiliteitsbouw een minder eenduidig beeld.…

Lees Meer

WEF: Ondernemerschap in Nederland blijft achter

Nederland scoort wel hoog als competitieve economie, maar dit geeft zeker nog geen garantie voor een sterk ondernemersklimaat stelt onderzoeksleider professor Henk Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij onderstreept dat de meest competitieve economieën vaak niet de economieën zijn met het grootste aantal nieuwe business creators,…

Lees Meer

Zicht op Ondernemen – januari

In deze Zicht op Ondernemen aandacht voor: Bijstandsregeling ondernemers loont Internetconsultatie pensioenen Bedrijvenoverzicht 2014 Sociaal OndernemersLoket Online CPB onderzoek naar oudere zelfstandigen Opleidingsaanbod Heeft u de Zicht op Ondermemen niet ontvangen? Bekijk deze dan online. Wilt u de volgende nieuwsbrief zelf ontvangen? Meldt u zelf aan via www.imk.nl/aanmelden-zoo.html

Lees Meer

Minder starters, opheffingen en faillissementen in 2014

Startende bedrijvenVan de in 2014 opgerichte bedrijven is het merendeel (145.458) een startende hoofdvestiging, 8.843 zijn startende nevenvestigingen en 32.876 overige oprichtingen (onder andere bv’s, verenigingen en stichtingen). De lichte daling ten opzichte van 2013 wordt mogelijk veroorzaakt door de aantrekkende economie: meer mensen vinden een baan in loondienst. Van…

Lees Meer
Back To Top