skip to Main Content

Werkwijzer Parttime ondernemers

Parttime ondernemerschap biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente voordelen. De parttime ondernemers kunnen weer van betekenis zijn en zelf een deel van hun inkomen verdienen. De gemeente bespaart op het inkomensdeel van bijstandsbudgetten en vergroot de kans dat parttime ondernemers uitstromen naar werk, zelfstandigheid of het Bbz.In de praktijk blijken…

Lees Meer

IMK aanwezig op Startersdagen

KvK Startersdagen Op zaterdag 1 november organiseert de Kamer van Koophandel de jaarlijkse Startersdagen. Vanuit het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zullen wij in Arnhem en Eindhoven aanwezig zijn. Voor het complete programma, openingstijden en andere relevante informatie voor deze KvK Startersdagen kijkt u op de website van…

Lees Meer

IMK-Index toont opleving voor MKB

IMK introduceerde in januari 2011 de zogenaamde IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index…

Lees Meer

Europees geld voor aanpak Jeugdwerkloosheid

De regio Midden-Brabant had medio juni de primeur om als eerste te starten met dit initiatief. Het doel van dit programma is jongeren de weg naar zelfstandigheid te laten verkennen in een arbeidsmarkt die sterk flexibiliseert. Het is belangrijk dat jongeren hun eigen arbeidsperspectief creëren door vanuit een ondernemend perspectief…

Lees Meer

Markt voor mkb-financiering kent verschillende structurele knelpunten, nieuwe financiers en financieringsvormen zijn nodig

Als oplossingsrichting ziet de SEA ondermeer een groeiagenda voor Nederland, meer verscheidenheid in financiers en financieringsvormen, alsmede oplossingen voor informatieknelpunten en schaalnadelen. Mkb als motor Nederlandse economie Het oplossen van financieringsknelpunten is belangrijk omdat het mkb de motor is van de Nederlandse economie. De helft van ons bruto binnenlands product…

Lees Meer
Back To Top