skip to Main Content

Limburgse economie groeit licht, sterkste herstel in Noord-Limburg

Noord-Limburg qua groei aan kop in 2014Naar verwachting groeit de economie in Noord-Limburg in 2014 met 0,9%. Daarmee blijft de regio Midden- en Zuid-Limburg voor (figuur 1). De gunstige samenstelling van de industriële bedrijvigheid, met veel machinebouwers en elektrotechnische bedrijven, en de bovengemiddelde aanwezigheid van de logistiek geven een impuls…

Lees Meer

Landelijk overzicht indicatieve normbaten 2014 Bbz

Indien een gemeente in het jaar 2014 meer baten op bedrijfskapitaal realiseert dan de voor deze gemeente geldende normbaten 2014, mag de gemeente het verschil zelf houden. Indien een gemeente in het jaar 2014 minder baten realiseert dan de normbaten 2014, dient deze gemeente het verschil zelf op te lossen.…

Lees Meer

Regionale bevolkingstrends in beeld

Aan de hand van infographics wordt onder meer duidelijk waar de bevolking het meest vergrijst, welke gevolgen dit zoal heeft, welke verhuistrends er zijn, hoe de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden verandert en hoe de levensloop van mensen in de verschillende regio’s er uit ziet. Voor de toekomstige trends is…

Lees Meer

Na drie jaar weer groei voor Haagse economie

Traditioneel stabiele regio heeft nu veel goed te maken In het verleden was de Haagse regio altijd minder conjunctuurgevoelig dan andere regio’s, maar door de forse overheidsbezuinigingen is de economie sinds 2008 ruim 5% gekrompen tegenover ruim 3% landelijk gemiddeld. De regio bleef daarmee achter bij de andere drie grootstedelijke…

Lees Meer

Economie Noordoost-Brabant veert op

Economisch herstel Noordoost-Brabant ligt rond landelijk gemiddelde De economie in Noordoost-Brabant herstelt in 2014 (0,6%) en 2015 (1,2%) in ongeveer hetzelfde tempo als de rest van Nederland. De toename van de export blijft zorgen voor een positieve stimulans, maar 2014  is ook het jaar waarin bedrijven geleidelijk meer gaan investeren.…

Lees Meer
Back To Top