skip to Main Content

Startersgolf in stagnerende zorgmarkt

Startersgolf veroorzaakt door afgevloeid personeelHet merendeel van het recordaantal zorgstarters blijkt uit ‘herintredend’ zorgpersoneel te bestaan: personen die eerder in dienst van een zorgaanbieder waren en na ontslag voor zichzelf zijn begonnen. “Zorgaanbieders hebben met een nieuwe realiteit te maken.De zorg wordt in hoog tempo een meer bedrijfsmatig aangestuurde sector,…

Lees Meer

Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De gegevens worden door gemeenten aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverstrekt. De invoering van de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet werk en bijstand(met ingang van 1-1-2014 Participatiewet genaamd) in de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en deWet hervorming kindregelingen maakt enkele aanpassingen in de BUS…

Lees Meer
Back To Top