skip to Main Content

GoodCompany #6 is verschenen

In veel gevallen past ondernemerschap beter bij de talenten en beperkingen van arbeidsgehandicapten dan een regulier dienstverband. Een serieuze kans dus voor zowel het betrokken individu als voor de maatschappij. Met o.a. Monique Klompé, voorzitter van de NVVA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen), praten we over mogelijkheden in plaats van beperkingen.…

Lees Meer

Broos herstel in Twente en Achterhoek

Ruim vijf jaar na de intrede van de economische neergang lijkt herstel zich eindelijk in te zetten. De economische groei is echter beperkt. De Twentse economie herstelt dit jaar gemiddeld iets sneller dan de rest van Nederland (0,8%), terwijl de Achterhoek ook weer groeit (0,5%). Afgelopen twee jaar het zwaarstOndanks…

Lees Meer

Wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ

Hierop aansluitend dienen de in de IOAW en IOAZ bedoelde grondslagen eveneens met ingang van 1 juli 2014 te worden aangepast. Deze regeling strekt daartoe. Ook enkele bedragen genoemd in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling vermogenswaardering Ioaz worden gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van het netto…

Lees Meer

Nieuwe kans jongeren Midden-Brabant

Wil jij je aanmelden? Op donderdag 26 juni vindt in Tilburg de eerste voorlichtingsbijeenkomst vanuit Ondernemerslab Midden-Brabant plaats. Je wordt voorgelicht over ondernemerschap en aan de hand van opdrachten maken we een eerste selectie, waarna je bij een positief advies het begeleidingstraject kan starten. Individuele gesprekken in combinatie met groepsworkshops,…

Lees Meer
Back To Top