skip to Main Content

Halfjaarsrapportage benutting EZ-financieringsinstrumentarium

Wat betreft de benutting van de financieringsinstrumenten geeft de minister eerst een overzicht van de benutting van de financieringsinstrumenten: de borgstelling van mkb-kredieten de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) de overige instrumenten De brief bevat bijlagen met daarin een overzicht van de benuttingscijfers van de overige bedrijfsfinancieringsinstrumenten: de Groeifaciliteit, de Seed-faciliteit, de…

Lees Meer

Ondernemersimpuls Fryslân van start

Wat is Ondernemersimpuls? Ondernemersimpuls is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van 300 miljoen (de Nuon middelen) in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven.…

Lees Meer

Wetsvoorstel maakt de mogelijkheid voor een BIZ nu permanent

Bedrijven Investeringszones (BIZ) Tot nu toe konden ondernemers alleen experimenteren met een BIZ. Het wetsvoorstel maakt de mogelijkheid voor een BIZ nu permanent.  “De nieuwe wet moet ondernemers in staat stellen om samen hun werkomgeving te verbeteren”, aldus minister Kamp. “Een veiliger en schoner bedrijventerrein of winkelgebied is niet alleen…

Lees Meer

Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 heeft de rechter 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.…

Lees Meer

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op

Ondanks dat driekwart van de zelfstandigen zijn pensioen belangrijk vindt, bouwt een meerderheid geen pensioen op. Een groot deel van de ondervraagde zelfstandigen maakt zich vooralsnog geen zorgen over zijn pensioen. Slechts een derde verwacht in de toekomst onvoldoende pensioeninkomen te hebben. Hoge kosten en onvoldoende financiële middelen beschikbaar De…

Lees Meer

SZW: Neerwaartse aanpassing macrobudget 2014 verwacht

Volgens de huidige inzichten zullen gemeenten in 2014 minder uitgeven dan bij de vaststelling van het voorlopige budget werd verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP) de geschatte werkloosheidsontwikkeling voor 2014 en de geraamde bijstandsvolumes gepubliceerd. Het geschatte aantal werklozen in 2014 is met…

Lees Meer
Back To Top